Každý majitel nemovitosti (domu, bytu, pozemku, garáže a podobně) má ze zákona platit státu daň z nemovitosti. Datum, do kdy musí být zaplacena, je na konci května – pozor, v tento termín už musí finanční úřad platbu mít, nestačí ji teprve poslat.

Platba se týká nemovitostí, které jste začali vlastnit nejpozději v loňském roce. To znamená, že pokud jste koupili, dostali darem (vzory kupních a darovacích smluv nemovitostí najdete zde)  nebo přestavěli nemovitost až v letošním roce (2014), budete za ni daň z nemovitosti platit až v roce 2015.

Kolik a kam máte platit, je uvedeno na složence, kterou byste měli dostat poštou předepsanou od finančního úřadu.

Speciální ustanovení

  • Pokud výše daně z nemovitosti přesáhne 5 tis. Kč, můžete ji zaplatit ve dvou splátkách. První polovinu je nutné uhradit do konce května a druhou lze zaplatit do konce listopadu.
  • Chovatelé ryb a „provozovatelé zemědělské výroby“ mají povinnosti zaplatit daň z nemovitosti do konce srpna. Pokud překročí výše daně z nemovitosti 5 tis. Kč, mohou si ji rovněž rozdělit na dvě splátky. První polovina je splatná do konce srpna a druhá do konce listopadu.

Výpočet daně z nemovitosti

Výši daně z nemovitosti určuje několik údajů: sazba daně, výměra nemovitosti, koeficient platný pro obec, v níž daná nemovitost stojí, místní koeficient. Více se o dani z nemovitosti, koeficientech používaných k jejímu výpočtu a přihlášení k dani z nemovitosti dočtete zde. V případě nejasností ohledně platby daně z nemovitosti a přihlášení k ní se obraťte na právní poradnu, například zde.